ඔබේ පරිගණකයේ ක්‍රමානුකුල බව රැකීමට Tune up


හැමෝටම සුබ දවසක් ! ගිනිලිහිනියා දැන්  ජනප්‍රිය වෙලා එහි ගොව්රවය ඔබට  පිරිනමන්න අපි මේක අවස්තවක් කර ගන්නවා  :) අද ඔගොලන්ට පුළුවන් දන ගන්න හොද මෘදුකාංගයකින්  ඔබේ පරිගණකය කොහොමද ක්‍රමානුකුලව තිය ගන්නේ කියල :)
Tune up උප, එක තමා මෘදුකාංගයේ නම . මේ මෘදුකාංගය කාලය තිස්ස නව්‍යකරණය වෙමින් ඉදිරියට ඇවිල්ල තියනවා. 2009, 2010 ,2011 යන වර්ෂ වලදී මෙය ගොඩක් දෙනා අතර ජනප්‍රිය උනා , හරි දැන් අපි බලමු මොකක්ද මේ මෘදුකාංගය කියල . එකඟ  ඔබට මොඅකක්ද ද වන වාසිය කියලත් බලමු .


මොකක්ද මේ Tune Up ? 

Tune Up කියන්නේ  ඔබේ පරිගණකයේ  සිදුවන  ක්‍රියාකාරකම් ඔබට දැනුම් දෙන  ,  ඔබේ අවසරය ඇතුව පරිගණකය පාලනය කරන මෘදුකාංගයක් . මේක ඔබේ පරිගණකයේ ඉස්ථාපනය කරාට පස්සේ වෙන අමතර මෘදුකාංග අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ . මෙතැනදී අමතර මෘදුකාංග කිව්වේ ,  උද :- පරිගණක ක්‍රීඩා වේගවත් කරන මෘදුකාංග , වෙලාව  බලන ඔරලෝසු  , පරිගණකයේ මතකය වැඩි කරන මෘදුකාංග වගේ දේවල් .  ඒ මොකද දන්නවද ?මේ ඔක්කොම දේවල්  Tune උප මෘදුකාංගයේ අන්තර්ගත කරලා  තියන්නේ . 


Tune Up  එකේ අන්තර් ගත දේවල් කිහිපයක් .

  • පරිගණක ක්‍රීඩා වේගවත් කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් .
  • ඔබේ පරිගණකයේ බැටරිය ආරක්ෂා කිරීම .
  • ඔබේ තව කාලික මතකය වැඩි කිරීම  ..  වැනි ගොඩක් ( ඔබට අවශ්‍යම වෙන ) තියෙනව  .... 
එහමනම් මම හිතනවා ඔබට දැන් අදහසක් එන්න ඇති කියල මේ මෘදුකාංගය ගැන .. ඔන්න එහනම් බාගෙනම  (ලින්ක් එක ලිපිය අවසානයේ ඇති ) බලන්නකෝ ... මෘදුකාංගය හොදනම්  අයෙත්  මෙතනට ඇවිල්ලා අදහසක් එක් කරන්න . එක මේ ලිපිය කියවන යහළුවන්ට   මෘදුකාංගයේ ගැන තවත් හොද අදහසක් ලබා දෙයි :)  මේ ලිපිය ඔබේ යහළුවන් එක්ක බෙදා ගන්නත් අමතක කරන එපා :)
අපෙගේ  ලිපි ගැන ක්ෂණිකව දන ගැනීම සදහා . පහත සදහන්  උපකරණයට ඔබේ විද්‍යුත් ලිපිනය ඇතුල් කරන්න . 

Enter your email address:


Delivered by FeedBurner

Popular Posts