2012 වසරේ හොදම පරිගණක ක්‍රීඩා


මේ දවස් වල හම්මෝම හොද games ගහනව නේ . එත් එක්කම හොදම games එනකන් බලන් ඉන්නවා නේ ? එක නිසා මම හිතවා හොදම games ලිස්ට් එකක්ම දාන්න . එක ඕගොල්ලන්ට හොද උදව්වක් වෛ . හොදයි මේ දවස් වල අලුත්ම games තමා black ඔප්ස් 2 , මොස්ට් wanted ... ඒවා Download කරන්න හැමෝම හෙව්වට හොදම ඒවා හොයා ගන්න ගොඩක් අමාරුයි .ගොඩක් වෙලාවට website වලින් සල්ලි ඉල්ලනවා . නැත්තම් Files missing ! ඔය කොකටත් කියල මම හොදම games වල ලිනක්ස් දැම්ම ඕගොලන්ට ඉකමනටම Download කර ගන්න්න .

බය වෙන්න එපා මම මේ දන ලිනක්ස් වලින් තම ගොඩක්  අය  download කර ගන්නේ . කොටින්ම කියනවනම් ලංකාවේ games Scop Ect scropiyan games sri lanka, Ect ( game Cd විකුණන ) කට්ටියත් මේ ලිනක්ස් වලින් තමා ගමේස් Download කරන්නේ .

හොදයි  වැඩි  කතා ඕන නැ . මෙන්න  games  ටික .
Assassin’s Creed 3                                 Minimum System Requirement
CPU: Intel/AMD 2,5 GHz or higher
RAM: 1 GB RAM (XP), 2 GB RAM (Vista/7),
VGA: ATI Radeon HD 3850/INTEL HD/NVIDIA Geforce 8800 or higher, 512 MB RAM
DX: DirectX®: 9.0c
OS: Microsoft Windows XP SP3, Vista SP1 or 7
HDD: 9 GB disk space

   (X box) >>>Download<<< 15.73 GB
PC---> Download or Downlaod 

Max payne 3

OS: Windows XP/Vista
Processor: Intel Core 2 Duo @ 1.8 Ghz / AMD Athlon X2 64 @ 2.4 Ghz
Memory: 1 Gb
Hard Drive: 16 Gb free
Video Memory: 256 Mb
Video Card: nVidia GeForce 7900 / ATI Radeon X1900
Sound Card: DirectX Compatible


Mass Effect 3

OS – Windows XP SP3/Vista SP1, Win 7
CPU – 1.8 GHz Intel Core 2 Duo (equivalent AMD CPU)
RAM – 1GB for XP / 2GB RAM for Vista/Win 7
Disc Drive – 1x speed
Hard Drive – 15 GB of free space
Video – 256 MB* (with Pixel Shader 3.0 support)
Sound – DirectX 9.0c compatible
DirectX – DirectX 9.0c August 2009 (included)              >>>> Download<<<

CALL OF DUTY BLACK OPS II

OS: Windows Vista SP2 or Windows 7
CPU: Intel Core2 Duo E8200 2.66 GHz or AMD Phenom X3 8750 2.4 GHz
Memory: 2GB for 32-bit OS or 4GB for 64-bit OS
Gnomes: Four hardened micro-gnomes with front line combat experience
Video Card: Nvidia GeForce 8800GT 512 MB or ATI Radeon HD 3870 512 MB
HDD: 12 GB

Call of Duty Black Ops II-SKIDROW
SIZE: 14.5 GB


Need for speed most wanted 2012

OS: Windows XP or 2000
CPU: 1.4 GHz or faster
RAM: 256 MB or more
Disc Drive: 8x or faster CD/DVD drive
Hard Drive: 3 GB or more free space
Video: DirectX 9.0c compatible (see right)
Sound: DirectX 9.0c compatible
Input: Keyboard, mouse, or USB Steering Wheel/Gamepad
Video card with 32 MB or more memory and one of these chipsets is required: ATI Radeon 7500 or greater; ATI Radeon Xpress 200; NVIDIA GeForce2 MX/GTS or greater; Intel 950/i915g; S3 GammaChrome S18 Pro
Multiplayer requires 1 set of discs per PC and a broadband (Cable, DSL, or faster) connection.
Internet or LAN (2-4 players)

>>>Download<<<

ඕව තමා  ලගදී  අපු හොදම  games  මම  තව update  කරන්නම් .  මේ games  ඔබේ  පරිගණකයේ වැඩ කරන්නේ නැත්තම් මේ ලිපිය කියවන්නන * >>>Click <<<Popular Posts