ඔබගෙ අන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකතනයට හරියටම සින්හල install කරන හැටි

ඔබගෙ අන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකතනයට හරියටම සින්හල install කරන හැටි තමා අද කියල දෙන්නෙ.ගොඩක් කට්ටිය කරන්නෙ opera mini වගෙ browser එකෙන් config settings හදන එක විතර්‍යි.එහෙම කලාට මුලු phone එකටම සින්හල unicord එකතු වෙන්නෙ නැහැ. අන්න එක හරි ගස්ස ගන්න විදිහ අද බලමු. මෙක කලයින් පස්සෙ ඔබට ඔබෙ දුරකතනයෙ ඉතමත් පහසුවෙන් සින්හල අකුරු කියවන්න. ලියන්න පුලුවන්.මෙක සර්තකව කරන්න නම් ඔබෙ අන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකතනය root කරල තියෙන්න ඔන.එහෙම උනාම විතරනෙ අපිට phone එකෙ system files වලට යන්න පුලුඑඅන් වෙන්නෙ එකයි. අපි මිට කලින් root කරන හටි කියල තියෙනව. ගොඩක් පහසු ක්‍රම. විනඩි 5 වැඩෙ හලි.
රූට් කරගන්න බැරි වෙච්ච ෆෝන් එහෙම තියෙනවද? 
Root now ! 


මෙ වඩෙට අපිට ඔන කරන්නෙ root explorer කියල app.එකක්. එකෙන් තමා අපි phone එකෙ අන්ඩ්‍රොයිඩ් system එකට ගිහින් front folder එක හොයාගන්නෙ. මම යටින්ම දාලා තියන්නම් ඔන කරන apps සහ front pack එක. මම මෙ.දාන පියවර ටික කරන්න තමා ඔගොල්ලොන්ට තියෙන්නෙ. මම නම් බවිතා කරන්නෙ sony u model එක.


  1. මුලින්ම root කරන්න .
  2.  මම දුන්න root explorer app.එක install කරන්න. 
  3. Root explorer එක open කරලා system files වලට යන්න. 
  4. Mount R/W
  5. Android system එකෙ font  කියලා folder එකක් දකින්න ලැබෙයි. අන්න එකට මම පල්ලෙහා දාලා තියෙන front එක copy කරන්න. Warning කියලා එයි. එත් copy කරන්න. හරි දැන් වැඩෙ හරි.
Download front pack
Download root explorer
එහෙනම් වැඩෙ හරි. මොකක් හරි problem එකක් නම් comment එකක් දාන්න. මෙ තියෙන්නෙ මගෙ Phone එකට සින්හල Install කරනකොට ගත්ත Screenshot  එකක් .

Popular Posts