සින්දුවක කටහඬ අයින් කරමු
AV Music Morpher Gold v5 0 31 මේක නියම software එකක්. මේකෙන් අපිට ඕනිම සින්දුවක Vocals අයින් කරලා music track එක විතරක් save කරගන්න පුළුවන්.

වෙන softwarers වල වගේ දගලන්න ඕනි නැහැ පට්ට ලේසියි. Install කරගත්තාම ඔයාලට තේරෙයි කරන හැටි :) සිංහල සින්දු වල නම් settings ටිකක් වැඩිපුර හදන්න වෙනවා නැත්තම් sounds upset වෙනවා එත් අවුලක් නැහැ.ඉක්මනටම කරගන්න පුළුවන්.
බාගන්න(Download)

Screenshots


මෙක හා සම්බන්දව ඇතිවන ඔනැම ගැටලුවක් වෙතොත් අපිට දන්වන්න..:ඩ් ආය්ත් හම්බුවෙමු..

පසුව ලියමි
මම ලින්ක්එක වෙනස් කරාමෙකෙ virus නැ..අරකට සමාවෙන්න :ඩි


මම ලින්ක්එක වෙනස් කරා..!!!

Popular Posts