ලොකයෙ නවින ආරක්ශයක ක්‍රමයක්

පලමුව කියන්න ඔන මෙ ලිපිය කියෙව්වයෙන් පස්සෙ 1100C  Phone එක අයෙම නැගල එයි . කවුරු මොන Phone එක ගත්තත් කොටන්න කරන්න ලග පාත තියෙන්නෙ මෙ Phone එකනෙ. ඇත්තටම  මෙ Phone එකෙන් තව ගොඩක් වැඩක් කරන්න පුලුවන්. එ කියන්නෙ හදිස්සියකදි මෙ Phone එකෙන් ගොඩක් වැඩ කරන්න පුලුවන් .  එ වෙලවෙ වෙන කරන්න පුලුවන් දෙවල් පොඩ්ඩක් වෙන්න පුලුවන් තියෙන්නෙ ,ඔබගෙ ජිවිත අරක්ශකයා ලෙස ඔබගෙම ජන්ගම දුරකතනය බවිතා කල හැකි බව ඔබ දන්නවාද? බලන්න ඔබට කල හැකි දෙ ..
එනම් ලොකයෙ ඔනැම රටක හදිස්සි අන්කය 112 වෙ. ඔබගෙ ජන්ගම දුරකතනයෙ එනම් ඔබගෙ ජලයෙ තරන්ග නොමැති විට පවා (Out Of the coverage )  112 ඇමතු සැනින් ඔබව වෙනත් ජලයක් සමග සම්බන්ද කරවමින් අමතුම ලබා දෙ.

එමෙන්ම මෙම අන්කයෙ ඇති සිත් ගන්නා සුලු විශෙශාන්ගය නම් ඔබගෙ Key Pad එක Lock විටදි පවා (Key Pad Is Locked )  මෙම අන්කය එබිය හැකි විමයි . එමෙන්ම මෙය ලොකයෙ ඔනැම රටක නොමිලයෙ ලබා දෙන සෙවාවකි එමෙන්ම මෙම අන්කය "000" ට සමානයි.

දෙවනුව :- යතුර වාහනය ඇතුලෙද ?  ඔබ වාහනය තුල යතුර තබා දොර ලොක් කලාද? ඇයි බය වෙන්නෙ ? ඔබගෙ ජන්ගම දුරකතනය ඔබ ලගද? එය ඔබට උපකාර වෙයි. ඔබගෙ වාහනයෙ දුරස්ත පාලක යතුරක් තිබෙනම් හා අමතර යතුරක් තිබෙන්නට පුලුවන්.  දැන්....

ඔබගෙ ජන්ගම දුරකතනයෙන්  ඔබගෙ නිවසෙ සිටින සාමාජිකයෙකුට දුරකතන ඇමතුමක් ගන්න  දැන් ඔබගෙ ජන්ගම දුරකතනය දොර අසලින් තබා  නිවසෙ සිටින සාමජිකයාට Unlock key එක ඔබන්න කියන්න. දැන් ඔබගෙ වාහනයෙ දොර open වි ඇත.

තෙවනුව :- සැගවි ඇති battery බලය ,  ඔබට අත්යව්ශයම මොහොතක දුරකතනයෙ battery බලය බැස ගොස් ද? batteryය ආරොපනය කිරිමට කරමයක් නැද්ද ? ඇයි බය වෙන්නෙ ? ......................
බැටරි බලය ලබා ගැනිමට *3370# ඔබන්න . මෙය මගින් ඔබගෙ ජන්ගම දුරකතනයෙ බැටරි බලය 50% වැඩි කරනු ඇත. # ලකුන දාන්න අමතක කරන්න එපා ඔන්න. අයෙම බැටරි එක Charge කරනකොට අර ගත්ත 50% Charge වෙනවා. ........

කොහොමද 4න් එකෙ වැඩ කිඩ. සම්පුරනයෙන් අව්ල් ගියා වගෙද? සැලෙන්න එප ඔබගෙ Smart Phone එක දෙන්න අඩු ගනට කාට හරි ,
ගන්න 1100 එකක් . ඇයි අවුල්ද? 
Popular Posts