සජීවී Wallpapers දා ගන්න ! [ Wallpaper Engine] // Live Wallpapers !!


අද හැමෝටම කියන්න යන්නේ Live  Wallpapers  කොහොමද ඔයාලගේ PC /laptop  Desktop  එකට ද ගන්නේ කියල . මේකට අපි USe  කරන්නේ  wallpaper  Engine  කියන . එක Control  වෙන්නේ steam community එකෙන් .  අපි ඔය Software  එක දාගෙන  steam community එකෙන් තමා අලුත් wallpapers  දාගන්නේ .  ඒ වගේම ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් wallpapers  හදන්නත් .