කොහොමද හැමෝටම වැඩි කතා ඕන නැහැ මේවගේ අව්රුද්ද බලලා Active කර ගන්න හොදේ <<< ESET Smart Security 8 Activation Keys>>>@2017

කොහොමද හැමෝටම වැඩි කතා ඕන නැහැ මේවගේ අව්රුද්ද බලලා  Active  කර ගන්න හොදේ . ඔක්කොම වැඩ . මම TEST  කලා .බ්ලොග් එක ලගදීම එක දිගට Update  කරනවා . Computer  පාඩම් එහෙමත් දාන්න  තමා ඉන්නේ