ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මාකට් එකෙ ඇප්ස් PC එකට ඩවුන්ලොඩ් කරගන්න ඔනිද?

හායි යාලුවනෙ.ආයෙත් ඔන්න ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සම්බන්ද වැදගත් වෙයි කියල හිතෙන දෙයක් අරගෙන ආවා.මෙකත් ඔයාල ගොඩක් ආසකරන දෙයක් වෙයි.මොකද දන්නවද සමහර ඇප්ස් එහෙම ෆොන් එකට ඩවුන්න්ලොඩ් කරන්න දෙන්නෙ නැති නිසා ඔයාලට පුලුවන් එවා මැශින් එකට ඩවුන්ලොඩ් කරල ෆොන් එකට දාගන්න.මෙ සොෆ්ට් එකෙන් පුලුවන් දැනට ගුගල් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මාකට් එකෙ තියෙන නොමිලෙ දෙන ඔනිම ඇප් එකක් PC එකට ඩවුන්ලොඩ් කරගන්න.