ඔයාලට ඩොන්ගල් unlock කරන එක ප්‍රශ්නයක් ද?

හලො යාලුවනෙ.කාලෙකින් පොස්ට් එකක් දාන්නෙ.පහුගිය කාලෙ හෙන හෙන ප්‍රශ්න.දැන් එව ටිකක් අඩුයි.එක හින්ද පුලුවන් හැම වෙලාවකම වගෙ පොස්ට් එකක් දාන්න තමයි අපි බලන්නෙ.වෙනද වගෙ නම් කොමෙන්ට් වලට රිප්ල්යි කරන්න වෙන එකක් නම් නැ.නමුත් උවමනා කියල හිතෙන කොමෙන්ට් වලට පුලුවන් වෙලාවක අනිවා රිප්ලයි කරනවා.

අද
මම ඔයාලට ගෙනාවෙ ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියල හිතෙන පොඩි ජින්ජිබිර්ස් එකක්.මෙකෙන් පුලුවන් දැන