අපි අත බලමු .. (හස්ත රේඛා ශාස්ත්‍රය)

ඔන්න අදනම් ගිනිලිහිනියා තුලින් ඔබට ගෙනාවේ අලුත්ම දෙයක් . ඇත්තටම වෙනසකටත් එක්ක මේවගේ ලිපියක් දෙන්න හිතුවා. හරි මේක සාස්තර ගැන තමා. අර FB එකේ ඉන්න සාත්තර මාමා  වගේ නෙමේ හොදේ . දවසක් මමත් ඇහුව සත්තරයක් උන්දැගෙන්. එකා කිව්ව එකා අහල මට 128 % තද වෙලා මම කිව්ව උන්දැට හොදවෛන් 2 . " බෝල සාත්තර මාමේ මට කියල දත්ටික හල ගන්න එපා "කියල තමා මම කිව්වේ . හබෛ මේ ලිපිය කියවන අපේ යාලුවොටනම් එහම හැගීමක් එන එකක් නැහැ . මොකද මේක ඇත්ත .