ඔයාලගෙ Sony Ericsson W8 එකට Android Gingerbread 2.3 update එක දාගන්න කැමතිද?

හලො යාලුවනෙ.ඔන්න ඉතින් අද මම ආවෙ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියල හිතෙන දෙයක් අරගෙන.මෙක ඉතින් හැමොටම වැදගත් නැති උනාට මෙක w8 එකක් තියෙන කෙනෙක්ට නම් රත්තරන් වගෙ වටිනව කියල දන්න නිසයි මෙක දාන්න කියල හිතුවෙ..:ඩි  කඩවල් වලින් නම් කියන්නෙ මල්ලි ඔකට eclair වලින් එහාට දාන්න බැ කියල තමයි.කවුද ඉතින් ඔව්වා ගනන් ගන්නෙ.ලගදිම Ice Cream Sandwich දාන හැටිත් කියල දෙන්නම්.