අලුත් බ්ලොග් සංස්කරණයන් අපට සිදු වන අවාසි . (Blogger Dynamic Views)

සුබදවසක් හැමෝටම . ඕගොල්ලෝ හැමමෝම දන්නවා ඇති දැන් දැනට බ්ලොග්ගේර්  එක ඉදිරිපත් කරලා තියන අලුත්ම බ්ලොග් විලාසිතාව . මම නම්  එක දක්කින්න බ්ලොග් පරිහරණය කරන පුද්ගලයන්ගේ දස්කම් එක තැනකට හිරකිරීමක් වගේ . මේ අලුත්ම බ්ලොග් සංස්කරණයන් ලස්සනට ඔබේ බ්ලොග් අඩවිය පනනවා ඇති . නමුත් ඊට යටින් සිදුවන ක්‍රියාවලිය ඔව්න්ගම යහපත තක සිදුකල එකක් බව දැන් පැණි යන නවතම සිද්දීයි :) ඔව් ඔබ බ්ලොග් අඩවියක් පවත්වාගෙන යන කෙනක් නම් ඔබ දන්නවා ඇති දැනට බ්ලොග් අඩවියක් අපිට අවශ්‍ය පරිදි සකස් කර ගැනීම හැකියාව ඇති බව ,


Avast සිංහලෙන් ..................♣♣♣


යාලුවනේ මම අද පොඩි අත් හදා බැලිල්ලක් කලා මටනම් වැඩේ සාර්තකයි මම හිතුව ඔයාලටත් මේක දෙන්ට ඕන කියලා මෙක අවිත් පට්ටම ෆන් යාලුවනේ avast වෛරස් ගර්ඩ් එක පාවිච්චිකරන ඕනම කෙනෙක්ට මේක දාගන්ට පුලුවන්.

ඔබේ පරිගණකයේ ක්‍රමානුකුල බව රැකීමට Tune up


හැමෝටම සුබ දවසක් ! ගිනිලිහිනියා දැන්  ජනප්‍රිය වෙලා එහි ගොව්රවය ඔබට  පිරිනමන්න අපි මේක අවස්තවක් කර ගන්නවා  :) අද ඔගොලන්ට පුළුවන් දන ගන්න හොද මෘදුකාංගයකින්  ඔබේ පරිගණකය කොහොමද ක්‍රමානුකුලව තිය ගන්නේ කියල :)
Tune up උප, එක තමා මෘදුකාංගයේ නම . මේ මෘදුකාංගය කාලය තිස්ස නව්‍යකරණය වෙමින් ඉදිරියට ඇවිල්ල තියනවා. 2009, 2010 ,2011 යන වර්ෂ වලදී මෙය ගොඩක් දෙනා අතර ජනප්‍රිය උනා , හරි දැන් අපි බලමු මොකක්ද මේ මෘදුකාංගය කියල . එකඟ  ඔබට මොඅකක්ද ද වන වාසිය කියලත් බලමු .